Wednesday, June 25, 2014

Yaaru Mivanee Loaibbey Hageegee (Cover) By - Mira & Yaamin


Song: Yaaru Mivanee Loaibbey Hageegee (Cover) By - Mira & Yaamin

Lyrics:

Amaazakee mihaaru thiya loaibey Hiy adhu dhineemey loabi dhen libeytho.
Malaaey Malaaey Malaaey kurey fun asar ingeytho

Yaaru mivanee loaibey hageegee
Yaaru mivanee loaibey hageegee

Yaaru mivanee loaibey hageegee
Yaaru mivanee loaibey hageegee

(Mira)
Amaazakee mihaaru htiya loaibey Hiy adhu dhineemey loabi dhen libeytho.
Yaaraaey  Yaaraaey  Yaaraaey  kurey fun asar ingeytho... ummmm....

Yaaru mivanee loaibey hageegee
Yaaru mivanee loaibey hageegee

Yaaru mivanee loaibey hageegee
Yaaru mivanee loaibey hageegee


(Yamin)
Handhah vure nayaa thaazaa mooney thee .. zuvaan mi hithugaavaa vindhey thee

(Mira)
Handhah vure nayaa thaazaa mooney thee .. zuvaan mi hithugaavaa vindhey thee

Furaana miedhey alhuge dhirumeythee

(Yamin)
kalaayah kalaayah ihusaasuves nuveytho


Yaaru mivanee loaibey hageegee
Yaaru mivanee loaibey hageegee

Yaaru mivanee loaibey hageegee
Yaaru mivanee loaibey hageegee

kalaage loaibey leygaa hinganee saafu.. hithah mivaagoi aslu neyge yaaru

(Mira)
kalaage loaibey leygaa hinganee saafu.. hithah mivaagoi aslu neyge yaaru
Thibaa feneytho kurevey inthizaar

(Yamin)
kiyaadheyna kiyaadheyna ishqee lazzatheh libeytho

Yaaru mivanee loaibey hageegee
Yaaru mivanee loaibey hageegee

Yaaru mivanee loaibey hageegee
Yaaru mivanee loaibey hageegee

(Mira & Yamin)
Amaazakee mihaaru htiya loaibey Hiy adhu dhineemey loabi dhen libeytho.
Malaaey Malaaey Malaaey kurey fun asar ingeytho

Yaaru mivanee loaibey hageegee
Yaaru mivanee loaibey hageegee 

Dhivehi Video Songs